donderdag 24 maart 2011

Oprichting Stichting ‘Vrienden van de Vorm’


Op woensdag 23 maart 2011 is in restaurant Segugio te Amsterdam de stichting ‘Vrienden van de Vorm’ opgericht. De stichting heeft ten doel ‘het bevorderen van de aandacht voor het werk van de schrijver Geerten Meijsing, het ondersteunen van de schrijver om het creëren van nieuw werk mogelijk te maken en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ Geerten Meijsing zelf was aanwezig tijdens de oprichtingshandeling, die werd verricht ten overstaan van de Haarlemse notaris Thomas van Grafhorst, een van de initiatiefnemers van de stichting. Ook aanwezig waren Steven Cras (ambtenaar bij de Raad van de EU), Jan Keijser (margedrukker), Taco de Kort (vertaler) en Jaap Schipper (radioloog en uitgever).

Met de oprichting van de stichting heeft het genootschap ‘Vrienden van de Vorm’, dat in augustus 2010 door een aantal sympathisanten van Geerten Meijsing is opgericht ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de schrijver, zijn definitieve vorm gekregen – een vorm die de oprichters overigens van meet af aan voor ogen heeft gestaan. Van de oprichting van het genootschap is op 9 september 2010 melding gemaakt op dit blog. De stichtingsvorm maakt het o.a. mogelijk om bij daartoe in aanmerking komende instanties subsidieverzoeken in te dienen.

Teneinde het werk van Geerten Meijsing onder de aandacht te brengen van een breder publiek en de schrijver financieel te ondersteunen, is de stichting voornemens om verschillende activiteiten te ondernemen. Zo is het de bedoeling om jaarlijks een nieuw werk van Geerten Meijsing uit te geven. Ook zullen er met gepaste regelmaat lezingen en andere evenementen worden georganiseerd. De activiteiten zullen worden aangekondigd op een website van de stichting, die binnenkort zal worden gelanceerd. Nadere berichtgeving hieromtrent volgt op dit blog.

Het oprichtingsbestuur van de stichting bestaat uit Thomas van Grafhorst, voorzitter; Taco de Kort, secretaris; en Steven Cras, penningmeester. Roland Fagel (vertaler), Jan Keijser, Prof. Jaap Mansfeld (emeritus hoogleraar antieke wijsbegeerte) en Gerben Wynia (docent en uitgever) zijn adviseurs van het bestuur.


Steven Cras

Geen opmerkingen:

Een reactie posten