zaterdag 14 april 2012

De VolkskrantMijn hart sprong op toen ik in de Volkskrant van vandaag een foto aantrof van Geerten Meijsing. ‘Geerten Meijsing, vroeger en nu’ luidt het onderschrift. Inderdaad zien we naast het nog steeds blonde, maar wat zorgelijke hoofd van de schrijver een portret van hem als zijn jeugdige alter ego Erwin Garden: de stralende maar zelfmoordzwangere held van wat velen als zijn magnum opus beschouwen, de Erwin-trilogie.
Het bijbehorende stukje (‘Vrienden steunen Meijsing’) blijkt niet veel meer om het lijf te hebben dan een vaststelling van de verschijning van de Zendbrief aan de Vrienden van de Vorm, en een korte beschrijving van doel en methode van de stichting, waarbij een paar klinkende namen de aandacht moeten prikkelen en de nadruk ligt op Meijsings ‘precaire’ omstandigheden. De slotalinea luidt: ’En hij herhaalt zijn adagium: “literaire teksten verwijzen louter naar zichzelf”. Dat zullen de vrienden van de vorm beamen.’
Ik weet niet wat de dienstdoende scribent van de Volkskrant precies met die laatste opmerking bedoelt, en misschien is het mijn achterdocht, maar ik proef er een verwijzing in naar het eeuwige elitarisme, dat de pers altijd zo grif en gemakzuchtig in de mond neemt als het over Meijsing gaat. Alsof die niet hartverscheurend mooie en zeer toegankelijke boeken heeft geschreven! Toegegeven, wat Meijsing tot een geval apart maakt binnen onze letterkunde is dat er altijd meer is dan een toegankelijk verhaal: er resoneert een geweldige klankkast mee van Westerse cultuurgeschiedenis, de fabel is rijk omkleed met eruditie, bespiegeling en melancholie. U en ik vinden dat alleen maar een pluspunt, maar dat de tegenstanders talrijk en machtig zijn blijkt eens te meer uit de meest in het oog springende besprekingen in deze zaterdagse boekenbijlage. Die gaan over de stukjesschrijvers Bril en Snijders. Hoe korter hoe beter, zullen we maar zeggen.

Jan-Paul van Spaendonck

5 opmerkingen:

 1. Het blog "Armas y Letras" is een geweldig initiatief en het is over het algemeen een genot om de bijdragen op dit blog te lezen. Helaas geldt dit niet voor deze bijdrage naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 14 april jl. De negatieve, bijna zure toon van deze bijdrage heeft ons verbaasd en teleurgesteld. De Volkskrant journalist heeft in zijn artikel uitsluitend melding gemaakt van het bestaan van onze stichting en van de uitgaven die wij verzorgen (en die ook op dit blog met gejuich zijn ontvangen). Wij zijn erg blij met de publicatie van dit artikel in een groot landelijk dagblad, omdat dit bij kan dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van onze stichting, namelijk "het bevorderen van de aandacht voor het werk van de schrijver Geerten Meijsing en het ondersteunen van de schrijver om het creëren van nieuw werk mogelijk te maken". Wij zijn ervan overtuigd dat ook de schrijver van de bijdrage op het blog, een persoonlijke vriend van Geerten en vriend van onze stichting, deze doelstelling een warm hart toedraagt. Zijn bijdrage, waarmee wij als stichting niet geassocieerd wensen te worden, is echter niet bevorderlijk voor het verwezenlijken van die doelstelling. Wij hopen dat in de toekomst met deze overwegingen rekening zal worden gehouden.

  Met vriendengroet,
  bestuur Stichting Vrienden van de Vorm

  Thomas van Grafhorst
  Taco de Kort
  Steven Cras

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maar heren toch! Ik heb ú toch niet aangevallen? Mijn teleurstelling gold uitsluitend de tekst van de Volkskrant, die niet de moeite nam serieus en
  inhoudelijk in te gaan op Meijsings werk, en de ‘precaire’ omstandigheden van de schrijver naar mijn smaak iets te uitvoerig en gedetailleerd belichtte, tot op de hoogte van de contributie toe.
  Geerten verdient beter dan een kadertje en een nogal malle foto , was de strekking van mijn betoog. Dat ik daarbij, tastend in het donker, blijkbaar op tenen heb getrapt spijt mij oprecht, temeer daar wij inderdaad hetzelfde doel nastreven, en ik niets dan achting en sympathie heb voor uw stichting,zoals u heel goed weet.
  Laten we de degens vooral niet kruisen en elkaar blijven steunen!De censoriale toon van uw laatste zin schrijf ik maar toe aan uw ergernis, en heb ik maar liever niet gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor de goede orde: bovenstaande reactie is geplaatst door Jan-Paul van Spaendonck. Robert Eksteen heeft met deze kwestie niets te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Wij hopen dat in de toekomst met deze overwegingen rekening zal worden gehouden."
  Begrijp ik het goed, en wordt het blog Armas y Letras nu min of meer bestuurd door de Vrienden van de Vorm? Waarom dan nog twee websites in stand gehouden? Jullie kunnen net zo goed fuseren, lijkt me.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Altjo,

   nee, Armas y Letras is geheel zelfstandig en staat noch onder toezicht van de Vrienden, noch onder die van Meijsing zelf. Het is precies daarom, dat de door u geciteerde regel me prikkelde, en de term 'censoriaal' in me opriep. Na deze aanvaring hopen we overigens weer in pais en vree op hetzelfde doel af te zeilen.

   Verwijderen