maandag 7 februari 2011

Nu verschenen:

Geerten Meijsing - Het Gissing-syndroom


Na Een witte raaf: over Baron Corvo (Fr. Rolfe), Stucwerk: Italiaanse impressies en episoden, De tovenaarsleerling, Valse liefde, Hang- en sluitwerk: dossier Meijsing en Gekte en sektarisme is dit de zevende Meijsing-uigave van uitgeverij Flanor.
Het Gissing-syndroom opent met een beschouwing over de dagboeken van George Gissing. Het tweede essay verscheen als nawoord bij het door Meijsing vertaalde De intieme geschriften van Henry Ryecroft. De derde tekst is een voorpublicatie uit Gissing RIP, zijn roman-in-wording over de dramatische laatste dagen van de door hem zozeer bewonderde auteur. Het Gissing-syndroom besluit met een bijlage waarin een paar Gissing-teksten is opgenomen die Meijsing publiceerde in de door hem samengestelde kalender getiteld Een reis door mijn boekenkast. Literair 2011.
Tezamen vormen deze teksten een portret van een schrijver over wie Geerten Meijsing ooit aan Kester Freriks schreef: ‘De man interesseert mij en heeft mijn sympathie. Hij belichaamt alle verbeten, verongelijkte karaktertrekken van de beroepsschrijver die, vaak in de ellendigste omstandigheden en met de grootst mogelijke tegenwerking van zijn huiselijke omgeving, moet blijven doorwerken zonder rust, terwijl zijn eigenlijke belangstelling meer de klassieke filologie geldt. Het gevoel van ballingschap, een outcast te zijn, niet serieus genomen te worden, minderwaardigheidsgevoel tegenover respectabele vrouwen en voorliefde voor gemakkelijke meisjes uit de heffe des volks, hypochondrie en melancholie: een benijdenswaardig leven heeft Gissing niet gekend.’
Deel achtenzestig van de Flanorreeks verscheen (enigszins vertraagd) ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de auteur en indachtig de zevenentachtigste sterfdag van George Gissing in een oplage van 60 exemplaren.
De prijs van het boek (14,5 x 20,5 cm, 100 pagina’s, ISBN 978-90-73202-76-4) bedraagt EUR 19,50. Het is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op ING-bankrekening 19.12.112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Gissing-syndroom’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL20INGB0001912112. De BIC-code van ING-bank is: INGBNL2A. Daarnaast vraagt ING-bank het vermelden van het bankrekeningnummer (19.12.112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor.
Van de zes eerder verschenen Meijsing-titels zijn alleen Hang- en sluitwerk (€ 20) en Gekte en sektarisme (€ 17,50) nog leverbaar – zij het zeer beperkt. Dus haast u!

Gerben Wynia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten